29. listopadu

Fakta a čísla

Dárcovské prostředí a nadace i fondy u nás

V roce 2016 působilo v ČR celkem 2 064 nadačních subjektů, z toho 471 nadací a 1 593 nadačních fondů. 279 z nich je firemních, což je téměř 14 % z celkového počtu (106 nadací a 173 nadačních fondů). Oproti tomu je 1 785 z nich je
nefiremních, což je zhruba 86 % z celkového počtu.

 

 

Dávej, ber. Sbírky v České republice jsou na vzestupu

Ve středu 29. listopadu si v Česku poprvé připomeneme Den dárců - oslavu dárcovství a příležitost poděkovat všem, bez kterých by řada veřejně prospěšných aktivit vůbec nespatřila světlo světa. Den dárců je společnou iniciativou Fóra dárců a Nadace rozvoje občanské společnosti a jeho cílem je propagovat a podpořit myšlenku dárcovství napříč všemi oblastmi a všemi společenskými skupinami. Česko v datech se při této příležitosti podívalo na to, jak štědrými jsou Češi dárci.

 

 

Podporujete finančně různé veřejně prospěšné aktivity?

Pouze 11 % lidí ze svého příjmu pravidelně podporuje nějakou veřejně prospěšnou aktivitu. Pravidelně nebo příležitostně se pak jedná o 38 % lidí. Aktivnější v přispívání jsou ženy (46 %) než muži (32 %). Oproti zjištěním z listopadu loňského roku nedošlo ve finanční podpoře veřejně prospěšného sektoru k významnějším změnám.