29. listopadu

Fórum dárců

Fórum dárců je jediná celorepubliková organizace zastřešující dárce v České republice. Na budování filantropie v ČR Fórum dárců úspěšně pracuje již více jak 20 let. Svou činností vytváří příznivé podmínky pro dárcovství na úrovni individuální, institucionální, komunitní i firemní.

 

V rámci sdružení se vyprofilovaly Asociace nadací, Asociace nadačních fondů a Asociace firemních nadací a fondů. Ty sdružují nadace a nadační fondy, které se přihlásily k pravidlům etického chování a podílí se na rozvoji českého nadačního prostředí. Mezi další významné programy patří právě DMS – Dárcovská SMS, jejichž prostřednictvím přispěli dárci více než 527 milionů korun.

 

Webové stránky Dendarcu.cz jsou realizovány za finanční podpory Úřady vlády České republiky a Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

 

Další informace:
www.donorsforum.cz

www.cenyforadarcu.cz