29. listopadu

NROS

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) jako jedna z největších a nejstabilnějších v České republice existuje již dvacet tři let. Jejím posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor.

 

Od svého založení NROS úspěšně podpořila více než 6 500 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.

 

NROS rozvíjí vlastní charitativní a společensky odpovědné projekty (sbírka Pomozte dětem, ocenění Neziskovka roku aj.). Trvale usiluje o rozvoj vzdělávání a zvyšování informovanosti v oblasti neziskového sektoru a o jeho celkovou profesionalizaci.

 

Další informace:

www.nros.cz

www.neziskovkaroku.cz

www.pomoztedetem.cz